Sự phát triển của thai nhi

 
Mang Thai

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 38 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa

Sự phát triển của em bé: Em bé của bạn lúc này dài khoảng 45-50cm, nặng từ 2,8-3,4kg. Các bé sẽ tiếp tục tăng cân. Kích thước bằng trái bí đỏ lớn. Các bộ phận đã hoàn thiện gần như đầy đủ, ngoại trừ phổi và não. Chúng sẽ tiếp tục phát triển trong suốt […]

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 38 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa
Mang Thai

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 37 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa

Sự phát triển của thai nhi: Em bé của bạn lúc này dài khoảng 46-49cm, nặng khoảng từ 2,7-3,2kg. Với kích thước tương ứng với 1 quả bí đao. Mặc dù đến hết tuần 37, em bé đã được coi là đủ tháng song tốt nhất em bé vẫn nên ở trong bụng mẹ đến […]

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 37 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa
Mang Thai

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 36 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa

Sự phát triển của em bé: Em bé của bạn lúc này dài khoảng 45-49cm , nặng từ 2,6-3,1kg. Kích thước bằng 1 quả dưa vàng rồi đó mẹ. Các lông tơ, tóc tiếp tục rụng cùng với sự giảm dần của lớp vernix. Em bé sẽ nuốt nước ối liên tục cùng với những […]

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 36 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa
Mang Thai

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 35 Tuần Tuổi

Sự phát triển của thai nhi: Em bé của bạn lúc này dài khoảng 43-46 cm, nặng từ 2,5-2,8 kg. Bé có kích thước tương ứng với 1 quả dứa lớn. Phần lớn sự tăng trưởng của em bé sẽ hoàn tất gần như đầy đủ vào tuần thứ 35. Thai nhi thực sự chú […]

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 35 Tuần Tuổi
Mang Thai

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 34 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa

Sự phát triển của thai nhi: Em bé của bạn lúc này dài khoảng 45cm, nặng từ 2,3 đến 2,5kg. To tương ứng với quả bí hồ lô. Em bé bắt dầu nhận ra và phân biệt các bài hát hay giọng nói của mỗi người, từ đó có những phản ứng khác nhau. Nếu […]

Quá Trình Phát Triển Của Thai Nhi 34 Tuần Tuổi Có Ảnh Minh Họa